x

Om u beter van dienst te kunnen zijn maakt DT Interlink gebruik van cookies. Hier kunt u ons cookie beleid lezen.

Ja, ik accepteer deze cookies Nee, ik accepteer deze cookies niet

Privacy

In dit privacybeleid wordt beschreven welk persoonsgegevens worden verzameld, met welk doel deze worden gebruikt en met wie het wordt gedeeld. Het is voor DT Interlink van groot belang dat uw gegevens op een verantwoorde wijze  worden omgegaan en op een veilige en zorgvuldige manier te verwerken. DT Interlink houdt zich hierbij aan de actuele wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die door DT Interlink worden verzameld, zullen worden opgeslagen in een database. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: "Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd.  De gegevens die worden opgeslagen zijn de gegevens die de geïnteresseerde in DT Interlink (hierna “Klant”) zelf aan DT Interlink heeft verstrekt door het invullen van het aanmeldings-, bestellings- of contactformulier op de DT Interlink website: www.dtinterlink.nl of in het klantenpaneel op https://administratie.dtinterlink.nl/klantenpaneel/.

DT Interlink verwerkt de volgende persoonsgegevens:
- Voornaam
- Achternaam
- Tussenvoegsel(s)
- Initialen
- Geslacht
- Bedrijfsgegevens (KvK, BTW-nr)
- Adres
- E-mailadres(sen)
- Telefoonnummer
- Betaalgegevens
- IP-adres
- Inloggegevens
- Klantnummer

Overige gegevens die DT Interlink verwerkt
DT Interlink verzamelt ook andere gegevens naast persoonsgegevens:
- Cookies
- Logs van de server (worden 7 dagen bewaard en daarna verwijderd)

Contact
DT Interlink verzamelt de volgende informatie wanneer u contact met ons opneemt via e-mail:
- Uw e-mailadres
- Uw naam
- De door u verstrekte informatie in het e-mailbericht

De gegevens verwerker
DT Interlink beheert de database waarin de gegevens verwerkt en opgeslagen worden. De gegevens worden enkel verwerkt voor het hieronder gestelde doel. De gegevens zullen echter niet ter beschikking van derden worden gesteld tenzij in het kader van de uitoefening van het doel van de verwerking zoals hieronder genoemd.

Doel van de verwerking
DT Interlink slaat de persoonsgegevens op voor het volgende doel:

- Voor het leveren of uitvoeren van een dienst, zoals inloggen op de DirectAdmin controlpanel of het klantenpaneel
- Het opstellen van een offerte of factuur;
- Relatiebeheer;
- Voor administratie, facturatie en betaling;

Derde partijen
DT Interlink deelt de persoonsgegevens van de Klant met de volgende partijen:
- ING Bank, als er betaling wordt gedaan via iDeal
- PayPal, als er betaling wordt gedaan via PayPal
- Bij het registreren van een domeinnaam worden de persoonsgegevens opgenomen in de WHOIS-database van de verantwoordelijke organisatie.

Wettelijke verplichtingen
DT Interlink kan in bepaalde gevallen wettelijk verplicht worden om medewerking te verlenen aan een bevel om persoonsgegevens van klanten te verstrekken aan bevoegde overheidsinstanties. De verdere verwerking van die gegevens valt onder de verantwoordelijkheid van die overheidsinstanties. DT Interlink werkt alleen mee aan een dergelijk bevel als het bevel aan de wettelijke eisen voldoet.

Wijzigingen
Iedere Klant van DT Interlink kan DT Interlink vragen om inzage van de geregistreerde gegevens en deze aanvullen of verbeteren. Het verwijderen van het account is mogelijk via een schriftelijk verzoek aan DT Interlink, welke alleen mogelijk is wanneer de Klant zich kan identificeren.

Social media en Analytics
DT Interlink doet niet mee aan social media of tracking en analyse websites zoals Google Analytics. Uw bezoekgegevens worden niet door derden verzameld en bewaard. Wel worden deze bezoekgegevens door DT Interlink opgeslagen. Na zeven dagen worden deze bezoekgegevens van de server verwijderd.

Beveiliging
DT Interlink zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. DT Interlink zorgt alleen dat noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens van de klant. Tevens wordt er regelmatig zorg gedragen aan het controleren van de beveiligingsmaatregelen. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van SSL-certificaten voor een veilige en versleutelde overdracht van het verkeer tussen DT Interlink en de klant.

 

Bij vragen over uw privacy, suggesties of opmerkingen, neem dan contact met ons op! Dit kan via het ticketsysteem in het klantenpaneel of een e-mail naar support@dtinterlink.nl.

Veilig online betalen met iDeal Online betalen via uw eigen bank, veilig en snel.